Gratis Advies van een Accountant!

 

 

 

 

De meest gestelde vragen aan een AA-Accountant

 

De AA-Accountant is de deskundige voor het Midden- en Kleinbedrijf. Niet alleen op administratief gebied is hij de aangewezen persoon om u te ondersteunen, maar ook op het gebied van personeel, aanvragen van financieringen, pensioenen, investeringsbeslissingen en alle andere zaken die te maken hebben met de financiŽle kant van uw (startende) onderneming!

 

 

 

Wat heb ik aan een financiŽle administratie?

 

Veel. Wie druk bezig is met (het starten van) zijn eigen bedrijf ziet Ďboekhoudení vaak als noodzakelijk kwaad. Maar er komt waarschijnlijk een moment dat u de financiŽle administratie als een zeer wenselijk goed ziet. Er zitten voor u namelijk goede kanten aan deze noodzaak. U kunt immers niet alles uit het hoofd weten en doen. Een financiŽle administratie die goed is ingericht, levert u een schat aan informatie op over uw bedrijf. Naarmate die informatie actueler is, kunt u de onderneming beter (bij)sturen.

 

Op grond van het Burgerlijk Wetboek bent u verplicht een financiŽle administratie bij te houden. De Algemene Wet inzake Rijksbelastingen bepaalt dat u boeken en bescheiden moet bewaren die van belang zijn voor de heffing van vennootschaps-, omzet-, loon- en inkomstenbelasting. De verplichtingen komen erop neer dat u alles wat financiŽle gevolgen heeft voor de onderneming systematisch moet vastleggen in een administratie. Bovendien moet u de administratie afstemmen op de aard van uw bedrijf.

 

Een goed opgezette en overzichtelijke administratie is belangrijk voor uw bedrijfsvoering. Een goede administratie helpt u tijdig nieuwe ontwikkelingen te signaleren, daarop in te spelen en de juiste beslissingen te nemen. Aan een goede administratie kunt u bijvoorbeeld zien of de onderneming zich ontwikkelt volgens eerdere prognoses. En of de prijsstelling wellicht moet worden aangepast om het brutowinstdoel te bereiken. U kunt eenvoudig nagaan of uw afnemers op tijd betalen en of het debiteurenbeheer moet worden aangescherpt. Bovendien wordt met behulp van een degelijke administratie snel duidelijk of het verantwoord is te investeren in bijvoorbeeld nieuwe machines, apparatuur of verbouwingen. Kortom: een goede financiŽle administratie biedt inzicht in het wel en wee van de onderneming.

 

Kijk hier voor het antwoord op de andere vragen:

  1. Waarom willen anderen mijn jaarrekening zien?
  2. Kan ik gemakkelijk geld lenen bij de bank?
  3. Heb ik als ondernemer een AA-Accountant nodig?
  4. Wat kost een AA-Accountant eigenlijk?

 

 

 

Hebt u nog andere vragen?

 

Wij kunnen ons voorstellen dat u nog meer vragen heeft aan een AA-Accountant. Kijk dan hier naar de mogelijkheid om een keer gratis advies te krijgen van een AA-Accountant!

 

 

 

 

 

bronvermelding en contactgegevens††††††††† © www.gratisadviesvaneenaccountant.nl 2007